Ổn áp Standa 1 pha

Standa 10KVA DRI

/Images/Product/standa-10kva-dri-1019201631811PM.jpg

7,500,000 đ

Ổn áp Standa 5KVA cho gia đình

/Images/Product/on-ap-standa-5kva-cho-gia-dinh-96201631038PM.jpg

3,500,000 đ | 3,200,000 đ

ỔN ÁP STANDA 2KVA DRI (50-250V)

/Images/Product/on-ap-standa-2kva-dri-50-250v-34201492845AM.jpg

1,950,000 đ

(Miễn phí giao hàng và lắp đặt)

ỔN ÁP STANDA 2KVA DR (90 - 250V)

/Images/Product/on-ap-standa-2kva-dr-90-250v-34201492309AM.jpg

1,850,000 đ

(Miễn phí giao hàng và lắp đặt)

ỔN ÁP STANDA 2KVA ST (150-250V)

/Images/Product/on-ap-standa-2kva-st-150-250v-34201492024AM.jpg

1,650,000 đ

(Miễn phí giao hàng và lắp đặt)

ỔN ÁP STANDA 1KVA ST

/Images/Product/on-ap-standa-1kva-st-34201491700AM.jpg

870,000 đ

(Miến phí giao hàng và lắp đặt)

ỔN ÁP STANDA 50KVA ST (150 - 250V)

/Images/Product/on-ap-standa-50kva-st-150-250v-222201414717PM.jpg

24,693,000 đ

(Miễn phí giao hàng và lắp đặt)

ỔN ÁP STANDA 30KVA DR (90 - 250V)

/Images/Product/on-ap-standa-30kva-dr-90-250v-222201414849PM.jpg

15,615,000 đ

(Miễn phí giao hàng và lắp đặt)

ỔN ÁP STANDA 30KVA ST (150 - 250V)

/Images/Product/on-ap-standa-30kva-st-150-250v-222201414254PM.jpg

14,081,000 đ

(Miễn phí giao hàng và lắp đặt)

ỔN ÁP STANDA 25KVA DR (90 - 250V)

/Images/Product/on-ap-standa-25kva-dr-90-250v-222201413425PM.jpg

13,600,000 đ

(Miễn phí giao hàng và lắp đặt)

ỔN ÁP STANDA 20KVA DRI (50 - 250V)

/Images/Product/on-ap-standa-20kva-dri-50-250v-2222014113313AM.jpg

13,100,000 đ

(Miễn phí giao hàng và lắp đặt)

ỔN ÁP STANDA 20KVA DR (90 - 250V)

/Images/Product/on-ap-standa-20kva-dr-90-250v-2222014112816AM.jpg

12,000,000 đ

(Miễn phí giao hàng và lắp đặt)

ỔN ÁP STANDA 20KVA ST (150 - 250V)

/Images/Product/on-ap-standa-20kva-st-150-250v-2222014112244AM.jpg

9,335,000 đ

(Miễn phí giao hàng và lắp đặt)

ỔN ÁP STANDA 25KVA ST (150 - 250V)

/Images/Product/on-ap-standa-25kva-st-150-250v-2222014111728AM.jpg

11,025,000 đ

(Miễn phí giao hàng và lắp đặt)

  • Trang :
  • 1
  • 2
  • 3