• Ổn áp Standa sự lựa chọn cho gia đình bạn

    Ổn áp Standa sự lựa chọn cho gia đình bạn

  • Ổn áp Lioa giải pháp an toàn tiết kiệm

    Ổn áp Lioa giải pháp an toàn tiết kiệm cho gia đình của bạn

1 2

Sản phẩm Standa nổi bật

Ổn áp Lioa 10KVA DRII (50V-250V)

/Images/Product/on-ap-lioa-10kva-drii-50v-250v-115201495732PM.jpg

6,800,000 đ | 6,500,000 đ

ỔN ÁP STANDA 15KVA DRI (50 - 250V)

/Images/Product/on-ap-standa-15kva-dri-50-250v-2222014102812AM.jpg

8,900,000 đ | 8,900,000 đ

(Miễn phí giao hàng và lắp đặt)

ỔN ÁP STANDA 15KVA DR (90-250V)

/Images/Product/on-ap-standa-15kva-dr-90-250v-2222014101233AM.jpg

7,800,000 đ | 7,800,000 đ

(Miễn phí giao hàng và lắp đặt)

ỔN ÁP STANDA 10KVA DRI (50 - 250V)

/Images/Product/on-ap-standa-10kva-dri-50-250v-2222014102643AM.jpg

5,200,000 đ

(Miễn phí giao hàng và lắp đặt)

ỔN ÁP STANDA 10KVA DR (90-250V)

/Images/Product/on-ap-standa-10kva-dr-90-250v-2222014101016AM.jpg

4,500,000 đ | 4,500,000 đ

(Miễn phí giao hàng và lắp đặt)

ỔN ÁP STANDA 7.5KVA DRI ( 50 - 250V)

/Images/Product/on-ap-standa-7-5kva-dri-50-250v-2222014102606AM.jpg

4,160,000 đ | 4,160,000 đ

(Miễn phí giao hàng và lắp đặt)

ỔN ÁP STANDA 7.5KVA DR (90 - 250V)

/Images/Product/on-ap-standa-7-5kva-dr-90-250v-2222014100621AM.jpg

4,500,000 đ | 3,800,000 đ

(Miễn phí giao hàng và lắp đặt)